menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

 

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa upadłościowego, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz upadłością konsumencką.

 

W zakresie prawa upadłościowego przygotowujemy analizy pod kątem spełnienia przesłanek niewypłacalności, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, pomagamy w zebraniu dokumentów wymaganych prawem upadłościowym.

 

Udzielamy także konsultacji pod kątem odpowiedzialności prawnej członków zarządu dotyczących możliwości przeniesienia na nich odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

 

Reprezentujemy  wierzycieli w postępowaniu upadłościowym wykonując czynności prawne w zakresie prawa upadłościowego (zgłoszenie wierzytelności, sprzeciwy do listy wierzytelności).

 

Zajmujemy się również upadłością konsumencką. Udzielamy konsultacji prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej, sporządzamy wnioski do Sądu w sprawach upadłości konsumenckiej.

 

Prowadzimy sprawy związane z likwidacją spółek prawa handlowego, pomagamy w przeprowadzeniu całej procedury prawnej w celu wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

W sprawach z zakresu prawa upadłościowego oraz związanych z likwidacją spółek współpracujemy ze spółką księgową, która pomaga w przeprowadzeniu całego procesu pod względem księgowym (analizy, bilanse itp.).

 

Kontakt w sprawach dotyczących prawa upadłościowego i likwidacji spółek:

- adwokat Waldemar Rakoczy

- radca prawny Bartłomiej Wroński

 

W sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej:

- adwokat Joanna Dudek

- radca prawny Patrycja Tobiasz