menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Stała obsługa prawna firm

 

W ramach oferty dla firm oferujemy stałą obsługę prawną obejmującą kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej.

 

Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

- sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawo umów handlowych oraz umów konsumenckich,

- prawo spółek handlowych,

- prawo pracy,

- reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych (postępowania przed sądami, organami administracji oraz komornikami),

- przygotowywanie opinii prawnych; konsultacje umów, statutów, regulaminów; sporządzanie pism sądowych,

- prawo konkurencji, w tym nieuczciwej konkurencji,

- prawo własności intelektualnej, w tym prawo znaków towarowych i prawo autorskie.

 

Świadcząc stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie:

- zakładaniu oraz rejestracji spółek (umowa spółki, statut spółki, doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej),

- zmianach umów oraz statutów spółek,

- rozwiązywaniu i likwidacji spółek,

- przekształceniach spółek.

 

Obsługujemy również podmioty z branży IT.

 

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy także pomoc z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, reklamy , zajmujemy się naruszeniami dóbr osobistych oraz wizerunku w tym także karnymi aspektami tych naruszeń. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

 

Korzystanie z usług prawnych oferowanych przez naszą Kancelarię możliwe jest w ramach doraźnej jak i stałej obsługi prawnej.

 

Doradztwo i szkolenie – odpowiedzialność karna i cywilna członków zarządów i Rad Nadzorczych – oferta.

 

Kontakt z Kancelarią