menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Przeprowadzamy restrukturyzację firm niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej.

 

Celem restrukturyzacji jest poprawa funkcjonalności, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności oraz ograniczenie ryzyka majątkowego i osobistego kapitału właścicielskiego oraz osób zarządzających.

 

Restrukturyzację przeprowadzamy na płaszczyźnie:

- prawa spółek,

- prawa pracy,

- strukturalnej firmy,

- odpowiedzialności osobistej i majątkowej.

 

Restrukturyzacja poprzedzona jest audytem firmy wskazującym obszary umożliwiające przeprowadzenie optymalnych zmian, po czym przeprowadzamy właściwe działania restrukturyzacyjne.

 

W wyniku przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych otrzymujemy podmiot lub podmioty (jeżeli jest to wskazane) z optymalną strukturą organizacyjno-prawną, o lepszym sposobie zarządzania, mniejszymi kosztami funkcjonowania, lepszą ochroną zainwestowanego kapitału oraz zmniejszonym ryzykiem osobistym osób zarządzających.

 

Restrukturyzujemy spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.

Restrukturyzacja może dotyczyć małych podmiotów gospodarczych, jak i dużych, zatrudniających znaczną liczbę pracowników (w tym przypadku dużą rolę odrywa restrukturyzacja w płaszczyźnie prawa pracy).

 

Kontakt z Kancelarią