menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Nasza Kancelaria od samego początku jej funkcjonowania zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości. Prowadzimy sprawy dotyczące regulacji stanu prawnego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, odzyskania, lub uzyskania odszkodowania z tytułu nieruchomości utraconych, zniesienia współwłasności nieruchomości, spraw spadkowych dotyczących nieruchomości, uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym. Sporządzamy umowy dotyczące korzystania z nieruchomości.

Zajmujemy się także umowami deweloperskimi. Pomagamy w zawieraniu oraz negocjowaniu takich umów, wyjaśniamy znaczenie poszczególnych zapisów umownych w celu ułatwienia wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków ich zawarcia. Pomagamy także w podjęciu działań prawnych związanych z ich rozwiązaniem lub odstąpieniem od już zawartej umowy deweloperskiej. Pomagamy także w podjęciu działań prawnych mających na celu rozliczenie finansowe umów deweloperskich w przypadku ich rozwiązania.

 

Przygotowujemy nieruchomości do procesów inwestycyjnych.

 

Kontakt w sprawach dotyczących nieruchomości:

 

- adwokat Agnieszka Tomecka

 

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości

  Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

   

  Pomagamy naszym klientom w:

  - zniesieniu współwłasności nieruchomości,

  - stwierdzeniu zasiedzenia,

  - rozgraniczeniu,

  - w sprawach tego wymagających prowadząc sprawy spadkowe.

   

  Nasi adwokaci i radcy prawni jako pełnomocnicy występują przed organami  administracyjnymi oraz sądami powszechnymi. Regulacja stanu prawnego nieruchomości często jest etapem niezbędnym do podjęcia działań mających na celu odzyskanie utraconych nieruchomości (rewindykacji mienia). Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości jest także niezbędne przy procesie budowlanym oraz przy każdej czynności prawnej mającej na celu zbycie nieruchomości czemu stoi na przeszkodzie często nieuregulowany ich stan.