menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Zajmujemy się prowadzeniem spraw karnych gospodarczych, karnoskarbowych oraz karnych związanych z mieniem.

 

Posiadamy doświadczenie w zajmowaniu się sprawami gospodarczymi dlatego też jesteśmy w stanie pomóc we właściwym prowadzeniu karnego i karnoskarbowego postępowania dowodowego mającego znaczenie w tych sprawach.

 

Zapewniamy obronę prowadzoną w sposób mądry i rozsądny mając na względzie zarówno konsekwencje karne o charakterze wolnościowym, majątkowym jak i ewentualną dalszą możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Kontakt w sprawach dotyczących usług prawnych zakresie prawa karnego i karnoskarbowego:

 

- adwokat Agnieszka Tomecka

- adwokat Waldemar Rakoczy

  

W sprawach pilnych zadzwoń bezpośrednio do nas: 791 546 000 lub napisz SMS-a, oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

 

Sprawy karne jakimi się zajmujemy:

 

 • prawo karne gospodarcze

  Prowadzimy sprawy karne, obejmujące w szczególności:

  - przestępstwa utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
  - przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
  - przestępstwa działania na szkodę spółki
  - przestępstwa oszustwa kredytowego

 • prawo karne skarbowe

  Zajmujemy się prowadzeniem spraw karno-skarbowych, obejmujących:

  - przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
  - przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami

   

 • prawo karne własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji

  Zajmujemy się prowadzeniem spraw własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji (oprócz spraw cywilnych) na płaszczyźnie karnej. Dotyczy to tak przypadków, w których prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych) oraz na skutek czynów nieuczciwej konkurencji naszych klientów są naruszane jak i im zarzuty naruszeń takich praw, na płaszczyźnie prawa karnego są stawiane. Przepisy ustaw szczególnych, którymi są ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa prawo własności przemysłowej oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji penalizują pewne określone na gruncie tych ustaw czyny czyniąc możliwe objęcie ich odpowiedzialnością prawno karną.

   

  W przypadku stwierdzenia zaistnienia czynów rodzących odpowiedzialność karną podejmujemy działania mające na celu zainicjowanie postępowania karnego, w przypadkach, w których dotyczy to zarzutów stawianych naszym klientom prowadzimy ich obronę.

   

  Zajmujemy się w tym zakresie sprawami karnymi związanymi z:

   

  - plagiatem

  - kopiowaniem produktów

  - naruszeniami tajemnicy przedsiębiorstwa

  - obrotem nielegalnymi produktami

  - przestępstwami komputerowymi

  - podrabianiem znaków towarowych

  - nieuprawnionym zgłaszaniem do rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych

  - wprowadzaniem mylących oznaczeń produktów

  - pasożytniczym naśladownictwem

  - rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy lub prowadzonej przez niego działalności