menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

W.Rakoczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar Rakoczy

adwokat, wspólnik

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po skończeniu studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, później założył własną Kancelarię Prawną. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Prowadzi sprawy z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, reklamy, zajmuje się naruszeniami dóbr osobistych oraz wizerunku w tym także karnymi aspektami tych naruszeń. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach sądowych jak również zajmuje się pomocą prawną świadczoną w ramach doradztwa prawnego (konsultacje prawne oraz stała obsługa prawna).
Prowadzi także sprawy karne, w tym karne gospodarcze oraz związane z mieniem.
Adwokat Waldemar Rakoczy jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.