menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Oprócz usług dla biznesu świadczymy także doradztwo prawne oraz prowadzimy sprawy osób indywidualnych w sprawach majątkowych oraz karnych majątkowych w tym karno-skarbowych. Usługi te obejmują konsultacje w siedzibie Kancelarii jak i sprawy sądowe i pozasądowe prowadzone na zlecenie naszych klientów w Sądach oraz urzędach administracji państwowej.

Zajmujemy się także sprawami rodzinnymi (sprawy rozwodowe, podziały majątku dorobkowego małżonków), jak i sprawami spadkowymi.


Jeżeli masz problem prawny skontaktuj się z nami, dokonamy rozpoznania prawnego Twojej sprawy oraz podejmiemy działania prawne w celu skutecznego rozwiązania tego problemu.

Kontakt w sprawach dotyczących usług prawnych w tym zakresie:

- adwokat Waldemar Rakoczy

 • sprawy rozwodowe

  W ramach naszych usług adwokackich pomagamy w przeprowadzeniu procedury rozwodowej obejmującej:

  - rozwód bez orzekania o winie
  - rozwód z orzekaniem o winie

 • sprawy o separacje

  Świadczymy usługi dotyczące przeprowadzenia procedury separacji, w tym może to być:

  - separacja procesowa
  - separacja nieprocesowa

 • małżeńskie sprawy majątkowe

  W majątkowych sprawach gospodarczych zajmujemy się sprawami obejmującymi w szczególności:

  - podział majątku wspólnego
  - ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej
  - ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
  - rozliczenie nakładów poczynionych na majątek wspólny lub osobisty
  - pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem

 • sprawy o alimenty

  W zakresie spraw alimentacyjnych szczególny zakres naszych usług koncentruje się na sprawach obejmujących:

  - obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami
  - obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka
  - przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
  - zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych
  - ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

 • prawo karne gospodarcze

  Prowadzimy sprawy karne, obejmujące w szczególności:

  - przestępstwa utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
  - przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
  - przestępstwa działania na szkodę spółki
  - przestępstwa oszustwa kredytowego

 • prawo karne skarbowe

  Zajmujemy się prowadzeniem spraw karno-skarbowych, obejmujących:

  - przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
  - przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami